Използването на PLA издухване на стопилка

2021-11-12

PLA стопилката е издуханакърпата приема полипропилен като основна суровина, а диаметърът на влакното може да достигне 0,5-10 микрона. Тези ултра фини влакна с уникална капилярна структура увеличават броя и повърхностната площ на влакната на единица площ, така че разтопената кърпа има добра филтрация на въздуха и е относително добър материал за маска. Използва се в големи, средни и малки лечебни заведения, райони, засегнати от земетресения и наводнения, ТОРС В сезона на висока заболеваемост от инфлуенца по птиците и covid-19, филтърната хартия за разтопяване играе незаменима роля със силното си филтриране.

PLA Издухана кърпа от стопилкасе използва главно за:
1. Филтърен материал

2. Медицински и здравни материали

3. Материали за опазване на околната среда

4. Материали за облекло

5. Материал на диафрагмата на батерията

6. Избърсващи материали