Марката SPI на PLA материала

2021-11-12

Обществото на пластмасовата индустрия (SPI) предвижда цифровият идентификационен код наполимлечна киселина материале "7". в Белгия,рециклиране на полилактиккиселина е била използвана като пилотна страна. Рециклирането на полимлечната киселина е различно от това на други полимери. Отпадъчните пластмаси от полимлечна киселина ще се събират в специални контейнери и се разграждат до малки молекулярни мономери чрез пиролиза, хидролиза и други методи, а след това мономерната млечна киселина ще бъде синтезирана в суровини за полимлечна киселина с определени свойства от производителя, които ще бъдат използвани отново в магазина.