Производственият процес на PLA материала

2021-11-03

1. Вземете материали(ПЛА)
След раздробяване на черупкови култури като царевица, нишестето се извлича от него и след това нишестето се превръща в нерафинирана глюкоза. Много високи технологии са преодолели процеса на смилане и директно извличат суровини от голям брой култури.

2. Ферментира(ПЛА)
Глюкозата се ферментира по начин, подобен на производството на бира или алкохол, а след ферментацията глюкозата става подобна на храната и млечната киселина се добавя към човешката мускулна тъкан.

3. Междинен продукт(ПЛА)
Мономерът на млечната киселина се трансформира в междинен продукт, дехидратирана млечна киселина, а именно лактид, чрез специален процес на концентриране.

4. Агрегат(ПЛА)
След вакуумно пречистване на лактидния мономер, действието на отваряне на пръстена завършва чрез процес на разтваряне без разтворители за полимеризиране на мономера.

5. Полимерна модификация(ПЛА)

Поради различното молекулно тегло и кристалност на полимерите, има голямо пространство за промяна на свойствата на материала. Следователно PLA се модифицира по различен начин за различните продукти.